»   Home / Links

Links


In het decreet van 7/05/2004 tot omvorming van de Vlaamse Openbare Instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso wordt de missie van de organisatie als volgt omschreven: het Vlaamse sportbeleid uit te voeren conform de taken, vermeld in artikel 5, om de sportparticipatie en de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen en een integraal Vlaams topsportbeleid uit te bouwen.

De FROS Amateursportfederatie vzw is ontstaan uit de fusie van de Federatie voor Recreatie en Omnisport (FROS), de Vlaamse AmateurssportConfederatie (VASCO) en de Arbeidersvoetbalbond (AVB).

Sinds 24 oktober 2002 staat de nieuwe federatie met een vernieuwde Raad van Bestuur en een uitgebreid team vaste medewerkers ten dienste van meer dan 500 recreatieve sportclubs.


  Although swimming was included in the Olympie programme from the very first Games of the modern era in 1896 in Athens, the Federation Internationale de Natation was only founded a few years later, on the 19th of July 1908, on the occasion of the Olympie Cames in London under the name «Fédération Internationale de Natation Amateur». This name was maintained until 2000. Its main goal was to unify regulations and to no longer aIIow the organizing countries of the Cames to impose their own rules. A Briton, Ceorge W. Hearn, at that time president of the «Amateur SwimmingAssociation», became the first person in char­ge with the title of Honorary Secretary/Treasurer. His number one objective consisted in codifying the Olympie events in swimming, diving and water polo. Ever since then, FINA has always endeavoured to promote interna­tional competitions with rules accepted by aIl.